Image of Helga Sasse

Helga Sasse

Nebyla nalezena biografie Helga Sasse. Helga Sasse - Filmer
Narození:
Filmů:
4
Začátky:
v movie Hut ab, wenn du küsst! 1971-09-29
Poslední film:
Film 熊猫总动员 2011-02-03
Znáte z
Poster of Nelken in Aspik
Filmografie
Film 熊猫总动员 Mama Chu (voice) 2011-02-03
Film நம்மவர் Mama/Antonia/Zwiebel(voice) 1994-11-02
Film Nelken in Aspik Cilly 1976-09-24
Film Hut ab, wenn du küsst! Moni 1971-09-29