Image of Zhengwei Tong

Zhengwei Tong

Nebyla nalezena biografie Zhengwei Tong. Zhengwei Tong - Filmer
Narození:
Filmů:
2
Začátky:
v series 编辑部的故事 1992-01-01
Poslední film:
Film Shanghai Red 2007-04-30
Znáte z
Poster of Shanghai Red
Filmografie
Film Shanghai Red Wei Ma 2007-04-30
Serial 编辑部的故事 Madam Niu 1992-01-01