Podmínky

Podmínky používání

Před použitím těchto stránek si pozorně přečtěte si tyto podmínky služby. Tato dohoda stanovuje právně závazné podmínky pro užívání stránek Filmbaze.cz

Podle přístupu nebo používání těchto stránek jakýmkoli způsobem, včetně, ale nikoli výhradně, na návštěvě nebo procházení stránek nebo přispívat obsah nebo jiné materiály na těchto stránkách, souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami služby. Aktivované termíny jsou definovány v této dohodě.

Duševního vlastnictví
Tyto stránky a jejich původní obsah, vlastnosti a funkce jsou vlastnictvím mtdb a jsou chráněny mezinárodním autorským právem, ochrannou známku, patent, obchodní tajemství a jiné duševní vlastnictví nebo vlastnických práv zákony.

Zrušení registrace
Kdykoliv můžete požádat kontaktním formulářem administrátory o zrušení Vašeho účtu. V žádosti uveďte registrační email a uživatelské jméno. Následně budou veškerá data související z Vašim účtem nevratně odstraněna. Můžeme také ukončit váš přístup k webu z naší strany, bez udání důvodu, nebo upozornění, což může mít za následek propadnutí a zničení veškerých informací související s Vámi.

Odkazy na jiné webové stránky
Naše stránky mohou obsahovat odkazy na stránky třetích stran, které nejsou ve vlastnictví nebo pod kontrolou Filmbaze.

Poskytnuté údaje uživatelů jsou používány výhradně pro vedení účtů, zasílání informací spojených s portálem a v souladu s platnými zákony. Filmbaze nemá žádnou kontrolu a nenese žádnou odpovědnost za obsah webů a služeb třetích stran. Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli podmínky a zásady ochrany osobních údajů jakéhokoliv webu třetí strany, které navštívíte.

Rozhodné právo
Tato smlouva (a všechny další předpisy, politikami nebo pokyny v odkazech) se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy Litvy, aniž by se tím jakýkoli zásad kolize právních norem.

Změny v této dohodě
Vyhrazujeme si právo na základě našeho uvážení, změnit nebo nahradit tyto podmínky služby vyvěšením aktualizované termíny na webu. Vaše další používání těchto stránek po provedení těchto změn vyjadřujete svůj souhlas s novými podmínkami služby.

Přečtěte si prosím tuto dohodu pravidelně na změny. Pokud nesouhlasíte s některou z této smlouvy nebo jakékoli změny této dohody, nepoužívejte, přístup nebo pokračovat v přístupu na stránky nebo okamžitě ukončite jakékoliv používání těchto stránek.

Kontakt
Máte-li jakékoli dotazy týkající se této dohody, prosím, kontaktujte nás.